De Verkade Wijn Tip 
Beaujolais Nouveau 

 

De Beaujolais Nouveau

 

Al vanaf de 19e eeuw hadden de wijnboeren en de wijnhandelaren uit de Beaujolais de gewoonte om hun wijn vlak na de oogst op de markt te brengen.
Deze commerciële geste, zoals we die nu nog kennen, is op enkele uitzonderingen na blijven voortbestaan tot aan de Tweede Wereldoorlog.

  

  "Les Sources du Beaujolais" van de Pôles Oenologiques et Touristique van Beaujeu geeft een perfect beeld van de geschiedenis van de Beaujolais door middel van het transport van de wijnen.
   

  De Beaujolais wordt ook wel de "derde rivier van Lyon"  genoemd vanwege zijn populariteit en omdat de wijn per rivier naar de Gallische hoofdstad vervoerd werd.

In het decreet van 9 november 1951 werd het vroegtijdig bottelen officieel bekrachtigd. De Beaujolais Nouveau doet ook zijn intrede in Parijs. Net als in Lyon waar jonge journalisten zich hadden teruggetrokken in de vrije zone en kennis maakten met de Beaujolaiswijnen, wordt deze wijn al snel geliefd bij la cliëntèle van de bistro's in Parijs.

Reeds in 1960 bedroeg het volume van de Beaujolais Nouveau 40.000 hectoliter. Minder dan driekwart werd hier indertijd van gecommercialiseerd.

  Gedurende dit decennium is de wereldberoemde slogan "Le Beaujolais Nouveau est arrivé" uit het niets opgedoken.

De Beaujolais Nouveau wint al snel aan populariteit in veel Franstalige landen in Europa: Zwitserland, België en daarna ook Engelstalige landen zoals Engeland.

De voorschriften worden regelmatig aangepast (verordeningen en decreten) en de controle op de kwaliteit van de Beaujolais wordt strengerEr wordt zelfs een speciale commissie in het leven geroepen die vanaf 1974 belast wordt met het proeven en goedkeuren van Beaujolaiswijnen.

                                      

Het enorme succes van de Beaujolais Nouveau bracht met zich mee dat bepaalde voorzieningen getroffen moesten worden om er voor te zorgen dat men over de gehele wereld op dezelfde dag voorzien is van Beaujolais Nouveau.
Oorspronkelijk was de datum waarop de Beaujolais Nouveau op de markt werd gebracht, vastgesteld op  15 november.
In 1985 werd deze datum echter veranderd en sindsdien vindt de lancering van de Beaujolais Nouveau plaats op de derde donderdag van november

 

 

 

   

       


L
a fête du Beaujolais Nouveau
au Vieux Verkadehuis
 
 

Fete Beaujolais

Donderdag 19 november 2009

Aanvang: 20:00 uur    entree Niet leden: € 4,50

Vanaf nu: Peterkesseler.nl

 

  
 

 
 
Het Verkadehuis Kade 24 te Roosendaal
 
Op de door ons aangegane overeenkomst zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarde Horeca (UVH).
 Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden.
De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.
KvK 20060017 BTW NL.0952.62.404.B01