Verkade Jazz  
Zondag 16 november 2008
Aanvang 20:00 uur  Entree  10,00 euro


Muziekprijs Cultuurfonds Noord-Brabant naar 

 Harmen Fraanje
Hij geeft vandaag een concert met:

Jesse van Ruller - gitaar
Clemens van der Feen - bas
Joost van Schaik op de drums 
16 november in het Verkadehuis

 

 
Harman Fraanje  

De prijs wordt 13 november uitgereikt door commissaris van de Koningin, Hanja Maij-Weggen, in haar hoedanigheid van voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.

 

De uitreiking vindt plaats op 13 november a.s. in muziekcentrum
De Toonzaal te s-Hertogenbosch
bij de opening van November Music festival voor actuele muziek.

 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant reikt jaarlijks een cultuurprijs uit, beurtelings voor beeldende kunst, dans, toneel en
muziek. Dit jaar gaat het dus om de Muziekprijs.

 
Jesse van Ruller


Harmen Fraanje (Roosendaal, 1976) studeerde na zijn opleiding aan
het Fontys-conservatorium in Tilburg in 2000 cum laude af aan het conservatorium in Utrecht. Sinds dat moment is hij onvermoeibaar
op zoek naar creativiteit, nieuwe horizonten en muzikale samenwerkingsvormen.

Zo is hij onder meer initiator van tal van muzikale projecten en van een trio met de excentrieke cellist Ernst Reiseger en de mysterieuze Senegalese zanger/percussionist Mola Sylla.

Inmiddels heeft Harmen Fraanje over de hele wereld concerten gegeven en aan festivals deelgenomen. Zo ook in het Verkadehuis al vanaf 1994.

                  

Zondag 16 november

Aanvang  20:00 uur 

Entree 10,-

 

 


web-site Harmen Fraanje

 

Klik hier voor meer

 

        

 

Het Verkadehuis Kade 24 te Roosendaal, Tel. 0165 529024

website www.hetverkadehuis.nl.

 
 
Op de door ons aangegane overeenkomst zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarde Horeca (UVH).
 Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden.
De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.
KvK 20060017 BTW NL.0952.62.404.B01