Verkade T-shirts  
Draai
van de Kaai 2000


Erik Dekker en het Verkadehuis
twee strijdlustigen op één Draai
(de Hinde van Hoogeveen)de Hinde van Hoogeveen:
- Vanwege zijn geboorteplaats.
Hij had in dat jaar (2000) 621 km voorop gefietst en van ons kreeg hij dit
stomme T-shirt.

Web Site Erik Dekker

 

Het Verkadehuis Kade 24 te Roosendaal

website www.peterkesseler.nl

 
 
Op de door ons aangegane overeenkomst zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarde Horeca (UVH).
 Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden.
De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.
KvK 20060017 BTW NL.0952.62.404.B01