Het Verkade fotoboek

Carnaval 2008


Klik hier voor 2007

 


 

  

 

 


Dun Natte Peer
'imselluf


Aswoensdag

 
Het Verkadehuis Kade 24 te Roosendaal, Tel. 0165 529024
website:
www.hetverkadehuis.nl 

Op de door ons aangegane overeenkomst zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarde Horeca (UVH).
 Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden.
De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.
KvK 20060017 BTW NL.0952.62.404.B01