Het Verkade fotoboek

 Hasjee Royal Koninginnenacht 1997 t/m 2005
Trio Hasjee werd Hasjee Royaal in 1999

Poster uit 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
   

 

Het Verkadehuis Kade 24 te Roosendaal

website www.hetverkadehuis.nl
nu te vinden op:

 
Op de door ons aangegane overeenkomst zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarde Horeca (UVH).
 Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden.
De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.
KvK 20060017 BTW NL.0952.62.404.B01