Het Verkade fotoboek

Carnaval 2009 


 


 

In 2010 is er weer een
zeuveklapper
4 februwaorie 
Het Verkadehuis Kade 24 te Roosendaal, Tel. 0165 529024
website:
www.hetverkadehuis.nl 

Op de door ons aangegane overeenkomst zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarde Horeca (UVH).
 Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden.
De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.
KvK 20060017 BTW NL.0952.62.404.B01